TEEN CHALLENGE
cesko

  Zahrady

Ve spolupráci se zkušeným zahradním architektem nabízíme návrhy zahrad a zahradních úprav, vyhotovujeme studie celkové koncepce zahrady, podrobné návrhy výsadeb včetně osazovacích plánů, navrhujeme design drobné zahradní architektury. Po dohodě zajistíme výběr, nákup a dovoz kvalitních rostlin dle zhotoveného projektu.

Výsledný standartní projekt návrhu zahrady obsahuje:

  • popis a fotodokumentaci stávajícího stavu
  • půdorys a popis navrhovaného řešení
  • osazovací plány záhonů
  • seznam rostlin a ostatního materiálu včetně latinských názvů a počtu kusů
  • pokyny k výsadbě
  • ad.